Coaching

E-coaching

Hoewel bedrijven massa's geld uitgeven aan communicatie en training, zien we dat hun transfer of training gemiddeld slechts 20 procent bedraagt. Dat is extreem weinig en zegt helemaal niets over het gebrek aan goede intenties of wilskracht bij medewerkers. We zien dat mensen er vaak niet in lukken om hun intenties in effectieve daden om te zetten. Dat heeft te maken met het feit dat om gedragsverandering te kunnen realiseren, meer nodig is dan enkel communicatie en training.

Er dient ook effectief te worden ingegrepen in en ondersteuning geleverd te worden op het concrete werkveld. Enkel op die manier kan een intentie na verloop van tijd omgezet worden in automatisch gedrag. E-coaching is daarbij- wetenschappelijk bewezen- de meest effectieve en daarenboven ook goedkoopste manier om dit te realiseren.

Meer info

Executive coaching

Het is helemaal niet ongebruikelijk dat leidinggevenden voor zichzelf een aantal zaken wat nader willen bekijken. Dat kan gaan over hele concrete problemen op het werk als over een behoefte aan verdere persoonlijke groei en ontwikkeling. Team De Bondt ondersteunt CEO's, directieleden en managers op weg naar een betere zelfkennis met de bedoeling zijn of haar inherent aanwezige leiderscapaciteiten optimaal tot ontplooiing te laten komen én begeleidt hen om zelf oplossingen te bedenken voor problemen en deze ook in praktijk te brengen.

Meer info

Teamcoaching

Heb jij soms het gevoel dat jouw team veel beter met elkaar zou kunnen samenwerken dan het nu doet? Heb je al vaak gedacht hier iets aan te willen veranderen, maar vind je de juiste methode niet? Laat je hierin dan vanaf nu professioneel begeleiden door Team De Bondt. Hun jarenlange ervaring in het bedrijfsleven verzekert dat jouw ploeg eindelijk zal functioneren vanuit wederzijds vertrouwen en dus veel beter zal presteren. Na een begeleiding door Team De Bondt kennen én begrijpen de teamleden elkaar gegarandeerd veel beter zodat ze vanaf dan veel in-team-er met elkaar zullen samenwerken en als gevolg daarvan betere resultaten boeken.

Meer info